Úvod

Ak ste stratili energiu na riešenie Vašich problémov, túžite prežívať svoj život opäť kvalitne a vrátiť vzťahy do zdravých koľají, možno ste teraz urobili prvý krok k tomu, aby ste porozumeli sebe, svojim blízkym, a tak mohli ovplyvniť svoj problém, svoj život.
Som klinický psychológ s hlbinne-dynamickým výcvikom v psychoterapii a na tejto stránke Vám ponúkam kontakt, ktorý nám spoločne pomôže psychologicky sa zorientovať vo Vašich problémoch.
Preto, ak cítite, že by ste mali vo svojom živote niečo zmeniť, a neviete si s tým rady, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc, aby ste problém mohli začať riešiť.

Profil terapeuta

V rokoch 1979 až 1983 vyštudovala psychológiu
na FF UK v Bratislave, kde sa špecializovala na klinickú psychológiu. Následne vykonávala prax v ambulancii klinickej psychológie, pôsobila v Manželskej a psychologickej poradni , na psychiatrickom oddelení a následne v roku 2001 otvára svoju súkromnú prax v Neštátnej psychologickej ambulancii so sídlom v Poliklinike Dusla , a.s. Šaľa , kde pôsobí dodnes. Absolvovala atestáciu v odbore klinická psychológia, komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii s hlbinne-psychologickou orientáciou pod vedením MUDr. Haštu , PhD. a supervízny nadstavbový výcvik pod vedením
PhDr. Juráša a PhDr. Chylíka. Je certifikovaným psychológom v dopravnej psychológii.